logoHeader-nl

Validatie van een XBRL document zorgt ervoor dat de door de XBRL documenten uitgewisselde informatie volledig, betrouwbaar en correct zijn. Verwerking van onjuiste gegevens in een XBRL document moet voorkomen worden  aangezien validatie op twee momenten (bij verzending en ontvangst) plaatsvindt om de kwaliteit te waarborgen in het rapportageproces. De documenten dienen zowel technisch als op inhoud te worden gevalideerd. Door een goede xbrl validation wordt de validatie van XBRL documenten uitgevoerd volgens de normen zoals XML en XBRL, Standard Validation Rules (SVR), Financial Reporting Instance Standard (FRIS) en Formule regels. Hiermee wordt de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens gegarandeerd. De eerste stap in het validatieproces is validatie met XML schema’s. Een incorrecte XML bestand kan niet worden verwerkt. De technische validatie gaat nog verder en controleert of een XBRL document technisch correct is volgens de XBRL-specificatie. Hierna volgt de validatie van het XBRL document met de taxonomie. Alle items in het document dienen toegestaan te zijn in de taxonomie. Validatie op inhoudelijk niveau zorgt ervoor dat controles in het XBRL document worden uitgevoerd tegen de regels en voorschriften van de ontvanger. Deze regels bevatten validatie van totalen, samenvoegingen, zakelijke berekeningen, formules en de aanwezigheid van vereiste waarden. Dan dient er ook nog een calculatie controle berekening te worden gedaan en gevalideerd. Dit zorgt ervoor dat er controle is op de aggregatie regels in een taxonomie. Met calculatieregels is het mogelijk om toevoegingen te doen door de ontvanger op verschillende totalen in een rapport. Formules in XBRL is een uitgebreide validatie standaard. Niet alleen eenvoudige bedrijfsregels moeten worden gevalideerd, maar ook grote en complexe formules. Meer weten? Kijk op een van de onderstaande websites: